O nás

SenFSp. Snem Fakulty Sportovních Studií, při jejím založení (2002), bylo stát se užitečnou institucí nejen v oblasti vzdělávání a vědy, ale i směrem k veřejnosti. V činnostech, do kterých musíte zapojit srdíčko.

SenFSpS je skupina seniorů, která se tvoří od roku 2014. Od této doby probíhají na FSpS různé vědecké projekty zaměřené na fyzickou aktivitu seniorů. Projekty, které zjišťují, jaký vliv má určitý typ pohybové aktivity na zdraví. Projekty FSpS si kladou dva hlavní cíle, a to dobré vědecké výstupy a spokojenost zkoumaných osob. Spokojenost účastníků výzkumu se pozná snadno, chtějí u nás zůstat i po skončení výzkumného projektu. S rostoucím počtem seniorů na FSpS, roste přirozeně i počet lidí, kteří aktivity zajišťují. Jsme tým, který táhne za jeden provaz, stejným směrem.

Lidé v týmu: Lenka Svobodová, Jan Cacek, Martin Sebera, Tomáš Vodička, Iva Tomášková, Kateřina Strašilová, Andrea Martincová, Tomáš Hlinský, Nikola Stračárová, Marie Crhová, Martina Šperková, Petr Vajda, Alena Skotáková, Oldřich Racek, Andrea Potúčková, Dominik Puda, Tomáš Vespalec, Julie Dobrovolná, Markéta Grulichová, Veronika Hajnová, Pavel Hruška, Filip Zlámal, Jana Fialová-Kučerová

Za sentým

Lenka Svobodová

svobodova@fsps.muni.cz

    Katka Strašilová

    360093@mail.muni.cz