Jak podpořit imunitu pomocí vitamínů a minerálních látek (Andy)

Určitě už jste někdy zaznamenali pojem imunita. Proč je imunita důležitá? Pomocí kterých vitamínů a minerálních látek můžeme imunitu podpořit? Je potřeba přijímat doplňky stravy (suplementy)? Odpověď na tyto často kladené otázky si zodpovíme v níže uvedeném článku.

Hlavním úkolem imunitního systému je ochrana těla proti škodlivinám vnějšího i vnitřního prostředí, tím, že rozeznává buňky a molekuly tělu vlastní a pro tělo cizí. Na imunitní systém často negativně působí některé civilizační vlivy – od změn životního stylu (složení stravy, stres, snížení pohybové aktivity atd.) až po změnu prostředí (např. změna kvality ovzduší). Tyto vlivy mohou snižovat účinnost imunitního systému což vede ke zvýšení rizika infekcí a některých onemocnění.

Jednou ze základních podmínek pro udržení správné funkce našeho imunitního systému je dostatek energie a bílkovin (maso, vejce, mléčné produkty, luštěniny, ryby). Další velmi důležitou podmínkou je dostatek ovoce a zeleniny. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje denně přijmout alespoň 400g ovoce a zeleniny. A právě v ovoci a zelenině nalezneme vitamíny a minerální látky, které významně podporují funkci imunitního systému.

O jaké konkrétní vitamíny a minerální látky se jedná a ve kterých potravinách je nalezneme, shrnuje níže uvedená tabulka 1.

Tabulka 1: Přehled vitamínů a minerálních látek podporující imunitní systém

Osoby s dlouhodobým nízkým energetickým příjmem, mající jednotvárnou stravu, nebo jsou vystaveni dlouhodobému stresu mohou trpět nedostatkem výše uvedených vitamínů a minerálních látek. V tomto případě je u těchto osob vhodné využít doplňky stravy. Další skupinou osob, kteří mohou být nedostatkem vitamínů a minerálů ohroženi jsou senioři. Případné užívání doplňků stravy je vždy potřeba zkonzultovat s lékařem, nebo výživovým poradcem. Některé vitamíny a minerální látky mohou být po překročení horní hranice doporučené denní dávky zdraví škodlivé (např. u vitaminu A).

Pokud se stravujete pestrou a vyváženou stravou (viz. článek výživa jako součást životního stylu), deficit těchto látek vám nehrozí.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.